Utsättning av karp

De speciellt framodlade exemplaren av spegelkarp lämpar sig för utsättning i vatten där särskilt stora krav ställs på individuellt hög tillväxtkapacitet och i övrigt goda egenskaper, t ex i sportfiskevatten.

Valet av vilken storlek som skall användas vid utsättningen beror på många faktorer. Man måste veta vad man vill med utsättningen och förutsättningarna.För ny etablering av karp i ett vatten är en blandning på storlek och ålder att föredra, då erhåller man en stor genetisk bas och goda förutsättningar för ett bra resultat.

I vatten där det redan fins karp från tidigare utsättningar som inte följts upp och kanske en enda utsättning givit upphov till ett bestånd med mycket smal genetisk bas. Detta leder till inavel med problem som främst yttrar sig i dålig tillväxt och reproduktionsstörningar. För att bryta en sådan utveckling behöver nytt genetiskt material tillföras. Detta måste vara fritt från degeneration och naturligtvis även fritt från smitta.

De spegelkarpar som vi odlar fram lämpar sig ypperligt för såväl nyetablering som kompletteringsutsättning. För detta ändamål är spegelkarparna särskilt selekterade ur ett bestånd med mycket goda genetiska egenskaper. Endast de bästa väljs ut för vidare odling.Eftersom spegelkarparna har de bästa genetiska förutsättningar är det miljöfaktorerna som därefter avgör karpens framtida tillväxtkapcitet och utveckling. För den unga karpen är de första vintrarna avgörande för hur stor del av den genetiskt möjliga tillväxtpotentialen som den kommer att kunna utnyttja.

Ju större spegelkarpen hunnit bli innan den utsätts för sin första vinter dess mindre blir påverkan på den framtida tillväxthastigheten.Genom att låta spegelkarparna under de första åren utvecklas under optimala betingelser i tempererade odlingssystem kan de utnyttja tillväxtpotentialen fullt ut under hela livet. På så sätt erhåller vi individer med extremt god tillväxtkapacitet och högklassig fysionomi.

Utplantering av karp kan företas när som helst under sommaren. Det viktiga är att vattnets temperatur är så pass hög att karpen snabbt anpassar sig till sin nya miljö. En minimi temperatur på 10 grader C kan anses vara ett riktvärde.

Liksom för all annan fisk, erfordras det tillstånd för utplantering. Detta beviljas av Fiskeenheten på Länstyrelsen i det län där det aktuella vattnet är beläget.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Produktion WebbPartner