Karpens livsmiljö

Karpen är en fisk som gärna lever i ganska grunda vatten och trivs bäst i stilla eller lugnt strömmande vatten. Vid födosök föredrar den mjukbotten. Karpens roll är att omsätta födoresurser i form av bottenlevande smådjur, vilka är dess huvudsakliga föda. Detta gynnar andra fiskarter med annat födoval. Lämplig reproduktionsmiljö är grunda områden med rik växtlighet.

I Kina och Östeuropa nyttjas ofta spegelkarp i så kallad polykultur. Flera fiskarter med olika födonischer odlas tillsammans for att bättre utnyttja sjöar och dammars produktions kapacitet.

Under goda födobetingelser kan karpen växa uppemot 2 kg under en sommar. För matlusten spelar vattentemperaturen en viktig roll. Under ca 8 grader C upptar den ingen eller nästan ingen föda. Bäst trivs den vid vattentemperaturer omkring 20 grader C.

På hösten när vattentemperaturen sjunker håller sig karpen nära bottnen, och söker sig gärna till frostfria djuphålor där den övervintrar. Den är mycket seglivad och tål syrefattigt vatten.

Karpen blir könsmogen vid tidig ålder, varav hanarna först. I maj- juni när vattentemperaturen har stigit upp till 17-20 grader C inträffar leken.

I Sverige förkommer inga allvarliga sjukdomar på karp varför inga hälsoproblem behöver befaras om gällade regler för utsättning av karp iaktas. Organiserad fiskhälsokontroll infördes i Sverige för mer än 20 år sedan. Inga av de i övriga Europa vanliga och allvarliga sjukdomarna hos karpartad fisk har någonsin påvisats här. De vanligaste sötvattenfiskarna är besläktade med karp. Sverige har därför begärt och erhållit tilläggsgarantier från EU om att det unika smittskyddsläget skall kunna bibehållas. Det är av avgörande betydelse för hälso-statusen att endast hälsokontrollerad karp kommer ut i svenska vatten.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Produktion WebbPartner