GRÄSKARP

- Vattenvårdaren -

 

Enkel ! 

Gräskarpen livnär sig på växter, och betar ned oönskad vegetation. Genom gräskarpens stora tålighet och anpassningsförmåga kan den användas i alla typer av vatten

Effektiv !

Under den varma årstiden betar gräskarpen motsvarande sin egen kroppsvikt per dag. Genom att gräskarpen tillvaratar en outnyttjad födoresurs sluts därmed det ekologiska kretsloppet.
När risken för bl a syre-brist och andra skador beroende på förmultnande växter minimeras skapas möjligheter för utveckling av ett varierat djurliv.

Du bestämmer själv !

Utifrån Din ambitionsnivå för vattnet i fråga, kan antalet gräskarpar avpassas så att rätt effekt uppnås.
Vi hjälper gärna till med dimensioneringen av gräskarpsutsättningen.

Ekonomisk !

Med sin enorma aptit och långa livslängd är utsättning av gräskarp en ekonomisk mycket fördelaktig metod för restaurering och vidmakthållande av sjöar, dammar och vattendrag.
I svenska vatten har det visat sig att gräskarpen kan bli över 20 år gammal.
Gräskarpen är en avdragsgill kostnad för den rörelse som bedrivs på fastigheten.

Trygg !

Eftersom gräskarpen inte reproducerar sig spontant, är den en kontrollerbar resurs, och kan därför användas i de känsligaste vatten.

Gräskarp

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Produktion WebbPartner