Karpen genom tiderna

I Asien, varifrån karpen ursprungligen kommer, har den odlats i minst 3000 år. Till Europa infördes den tidigt, troligen av romarna. Här tog dammodling av karp fart under 1300- 1500-talet, och fick snart stor ekonomisk betydelse.

Anledningen till att man började odla karp beror på dess snabba tillväxt och tålighet. Från början odlades karpar som fångats ur vilda bestånd s k vildkarp. Genom successiv förädling har karpens goda egenskaper såsom tillväxthastighet och tålighet förbättrats avsevärt. Till Sverige införde munkarna karpen under medeltiden.

Aneboda i Småland har sedan 1906 varit säte for karpodling. Det var då Södra Sveriges Fiskeriforening startade sin verksamhet. Man hade som syfte att bland annat bedriva rationell dammodling och frambringa for svenska naturförhållanden lämpade fiskraser. Här har till exempel utvecklats en stam av karp som anses vara speciellt tålig mot försurat vatten och är mycket snabbväxande.

Under de senaste decennierna har även strävan att hålla strikt smittfrihet varit av avgörande betydelse. Detta har givit upphov till goda bestånd av karp i många vatten runt om i landet.

Fiskodlingen i Aneboda drivs numera av Svensk Miljökontroll AB, och produktionen av karp som sättfisk utgör fortfarande en betydande del av verksamheten. Idag bedrivs den huvudsakliga odlingen i moderna varmvattenhallar. De handgrävda dammarna används dock fortfarande som komplement, och brukas på samma sätt som tidigare.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Produktion WebbPartner