HUR GÅ TILL VÄGA?

Åtgärdsplan


Förundersökning:

Innebär normalt att man samlar in allmänna uppgifter om vattnet.

    - Areal, djup
    - Vegetation (tag gärna kontakt med oss så hjälper vi Er)
    - Utseende
    - Ev vattenanalys


För att underlätta för Er och få en helhetsbedömning gjord av vilka åtgärder som erfordras kan vi på plats genomföra en besiktning av vattnet.

Liksom för all annan fisk, erfordras det tillstånd för utplantering. Detta beviljas av Fiskeenheten på Länstyrelsen i det län där det aktuella vattnet är beläget.

Dimensionering:

Utsättning med gräskarp sker med hänsyn till igenväxningsgrad, ve­getationstyper, produktivitet och vattnets utseende.

Mot bakgrund av att det under senare tid, från olika håll, förekommit en del olika uppgifter om vilket antal gräskarpar som behövs för att behandla olika vatten, kan det vara på sin plats att ange några all­männa riktvärden:
För dammar upp till 1000 kvm behövs 2- 4 gräskarpar. Idammar 1000- 5000 kvm brukar 5- 15 st vara lagom. Till stora dammar på 0,5-3 ha behövs i vanliga fall mellan 15- 40 gräskarpar. Mindre sjöar brukar behandlas med 10- 20 gräskarpar per ha. Istora sjöar är det vanligt att det behövs 3- 10 st per ha.

Efter att vi tillsammans antingen via telefon eller vid en besiktning kommit överens om antalet gräskarpar och leverans noterar vi en beställning. Leverans sker normalt inom 2 veckor.

Utsättning:

Utplantering av karp kan företas när som helst under den varma delen av året. Det viktiga är att vattnets temperatur är så pass hög att karpen snabbt anpassar sig till sin nya miljö. En minimi temperatur på 8 grader C kan anses vara ett riktvärde.

Beställda fiskar sänds med bil eller flyg, men det går även bra att hämta själv. Vid större leveranser transporteras fiskarna med tankbil direkt till utsätt­ningsvattnet.

Uppföljning:

Utförs normalt under en 3 årsperiod. Då bedöms effekten och ev kompletteringar och andra åtgärder kan göras.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Produktion WebbPartner