Gräskarp och kräftor - en lyckad kombination

 

I damm- eller dikesbaserade kräftodlingar har det blivit vanligt att tillsammans med kräftorna hålla gräskarpar. Som tidigare omnämnts ökas födotillgången för kräftorna genom gräskarpens betning på vattenvegetationen. En minskning av vegetationen gör det även i de flesta fall lättare att fånga upp kräftorna. Gräskarpen fungerar lika bra tillsammans med flod- som signalkräftor. Eftersom produktionen sker i smittfria vatten och särskilda hanterings och smittskyddspro­gram tillämpas, kan utsättning ske i vatten över hela landet. Eftersom gräskarpen helt livnär sig på växter utgör den inte något hot mot fisk- eller kräftyngel.

Idammodlingar för laxartad fisk har man, liksom i sportfiskevatten, ofta problem med hindrande vegetation vid utfiskning och sportfiske. Även här kan gräskarpen på ett smidigt och ej störande sätt vara till god hjälp.

Låter man, i sådana ofta näringsrika vatten, omfattande växtmassor vara kvar och brytas ned under vintern, riskeras syrebrist och fiskdöd.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår
Produktion WebbPartner